Några övriga bilder på Galeasen Vera inskannade från diabilder eller från papperskort.

Vera Borgholm
 Midsommar i Borgholms hamn 1974. Skylten med den tidigare registreringsorten har fått sitta kvar på akterspegeln.


Vera Kommandobryggan
 Kommandobryggan på Vera. Med vredet till vänster om kompassen justeras spridaren till motorns bränsleinsprutning.
 Ratten som skymtar fram i nedre kant är för reversering av propellerbladen. 'Gasreglaget' är utanför bilden.


Vera interiör
 Veras interiör, fotograferad vid övertagandet. Fyra kojer på varje sida. Trappan flyttade vi senare akteröver.


Västerviksmotorn
 Westerviksmotorn som utvecklade 35 hästkrafter vid 400 rpm.   På bilden till höger ses svänghjulet i förgrunden.
 Slagvolym: 10 liter. Bränsleförbrukning c:a 8 liter i timmen eller 1.6 liter per distansminut.


Vera i docka
 Bild från nätet. Vera dockad i Söderköping, fotograf Lennart Karlsson 1968.